Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Nepromarněme historickou příležitost

V zápalu vrcholící volební kampaně si asi málo z nás uvědomuje, že prožíváme historickou dobu. Žádný z našich předků takovou možnost nikdy v minulosti neměl. Vezmeme-li fenomén hlavy státu, nikdy v dějinách neměli všichni dospělí obyvatelé této země možnost dát svůj hlas a podílet se na její volbě.

Jsem přesvědčen, že je dobré se uprostřed boje zastavit a uvědomit si, že kampaň hovoří nejen o kandidátech, ale i o nás samotných. Výsledky prvního kola rozdaly karty pro kolo druhé. A s nimi se bude hrát až do pátku. Potom utichne zápas obou stran a my budeme postaveni před výsledek naší první historické a svobodné volby prezidenta.

Jaká ta volba bude, ukáže budoucnost a nadhled, který plavec v rybníce dnešních událostí nemůže mít. Jsme nyní schopni nějaké reflexe směrem k oběma kandidátům? Jistě! Oba kandidáti se v našem obzoru vynořili nečekaně a téměř v téže době. Každý rozumný člověk je schopen se orientovat v informacích, které jsou dnes díky nejrůznějším kanálům všem dostupné. Není mým cílem se jimi probírat a hledat argumenty pro jednoho a protiargumenty pro druhého kandidáta. Jde mi o něco jiného. Jde mi o dojem, který si každý volič udělá a který nakonec převáží tu nebo onu misku vah jeho rozhodnutí. A právě ten dojem, chcete-li moment, který rozhodne, bude vypovídat o každém z nás. Ne veřejně, jak jsme toho svědky při současné volební diskusi. Bude vypovídat o každém z nás jedině nám samotným a možná blízkým, pokud se jim svěříme s naším konečným rozhodnutím.

Pro nikoho z nás nebude hanbou, že zvolí kandidáta, který zde trvale nežil. Protože to nebylo z jeho viny!
Bude nám ke cti, zvolíme-li kandidáta, jehož rodina odmítla říšské občanství. V době, kdy to nebylo vůbec jednoduché. Tuto čest jistě podtrhne jeho podpora lidem, kteří měli odvahu se vzepřít a jít po cestě, která nás dovedla k této naší historické chvíli.

Nikdo z nás nemůže být směšný, když jeho hlas bude jasně hovořit pro žbrblavého kandidáta, z něhož si pro tuto vlastnost utahuje i on sám. Žbrblání ducha neodhaluje. Jasně pronesená hloupost bude vždy hloupost. Velkým myšlenkám žbrblání jejich velikost nesnižuje. Kdo má uši, poslouchá.

Naše volba nepropadne do prázdna, pokud se přihlásíme k myšlence smíru a nápravy zločinů, jako náš kandidát. Msta není naším programem. Msta není vůbec žádným programem. Msta je jen msta. Náš národ se nikdy nezařadí mezi ty duchem velké, pokud našeho ducha bude ničit touha po pomstě, nebo jejím hájení.

Proto volím pana Karla Schwarzenberga za prezidenta České republiky.

MUDr. Zdeněk Dokládal