Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

2. Prostějov - tradiční a historické centrum Hané

  • Péče o památky a jejich propagace pomůže otevřít návštěvníkům cesty do našeho města.
  • Historický ráz centra města musí být citlivě obnoven.
  • Při obnově historické tváře našeho města budeme spolupracovat se všemi majiteli památkových objektů.
  • Citlivě budeme řešit stavební proluky ve městě.
  • Navrhneme vlastníkům spolupráci na obnově areálu kláštera Milosrdných bratří a jeho začlenění do života města.
  • Navrhneme prohlášení objektu Neherových textilních závodů (bývalá Dona) kulturní památkou. Podnikneme kroky, aby nebyla zapomenuta významná historie oděvního průmyslu v Prostějově.
  • Součástí historie je i bohatá židovská minulost Prostějova, i ta má u nás své místo.