Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

3. Prostějov - město kvalitního vstupu do života

 • Vážíme si práce pedagogů, učitelů, vychovatelů, cvičitelů, trenérů a všech, kdo s dětmi poctivě pracují, a v rámci možností města ji oceníme.
 • Vytvoříme a do rozpočtu zařadíme program podpory mimoškolní práce s dětmi.
 • Podporujeme zřízení církevní základní školy.
 • Obnovíme a doplníme infrastrukturu školských zařízení i pro širší využití veřejností.
 • Obnovíme funkční systém mateřských škol.
 • Budeme podporovat moderní metody vzdělávání ve školách a napomáhat vyhledávání a realizaci moderních projektů pro výuku.
 • Budeme se věnovat spolupráci mezi základními a středními školami tak, aby se oba stupně doplňovaly a na sebe navazovaly. Spoluprací se středními školami nabídneme nové možnosti výuky cizích jazyků a dalších předmětů na základních školách.
 • Najdeme nové cesty spolupráce vzdělání a podnikání.
 • Budeme hledat řešení pro výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny.
 • Pomůžeme vstupu do samostatného života také dětem z dětských domovů.