Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

10. Prostějov - město citlivých řešení palčivých problémů

  • Nebude-li v našich silách některé problémy vyřešit, navážeme spolupráci s odborníky. Budeme přistupovat ke všem otázkám citlivě, profesionálně a zásadně ve shodě s Vámi, občany.
  • Zavedeme regulaci hazardních her na území města. Hazard neohrožuje pouze děti, ale celé rodiny, napříč generacemi.