Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Podnět k podání žaloby o neplatnost smlouvy

Zastupitelé města Prostějova za TOP09 podali 1. 10. 2012 Okresnímu státnímu zastupitelství podnět k podání žaloby o neplatnost smlouvy o smlouvách budoucích mezi městem Prostějovem a společností Manthellan. Zastupitelé dospěli při prověřování postupu vedení města k důkazům, které vedou k vážným pochybnostem o platnosti smlouvy. Cílem podnětu je, aby zpochybněná smlouva byla regulérně posouzena soudem.

Pan 1. náměstek primátora Mgr. Jiří Pospíšil sdělil 25. 2. 2013, že považuje postup zastupitelů za obstrukční krok, neboť prý v této věci již Policie ČR, ÚOHS, Ministerstvo vnitra ČR a Okresní, Krajský a nově Nejvyšší soud neshledaly žádné pochybení. Zastupitelé za TOP09 od počátku volebního období prokazují, že smlouva vykazuje závažné vady po právní i věcné stránce. Že smlouva nemusí být v pořádku, ukazuje i doporučení Ministerstva vnitra ČR, aby otázka posouzení platnosti byla předložena soudu.

Povinností všech volených zástupců občanů je takové posouzení umožnit a to pro definitivní odstranění všech pochybností, které v souvislosti s případem vyšly najevo. Obstrukcí nejsou a nemohou být kroky, kterými klub TOP09 usiluje o řešení situace. Není totiž jasné, proč se vedení města v čele s panem 1. náměstkem Pospíšilem jejímu prověření soudem tak vehementně brání.

Komentář

V minulém roce podali zastupitelé za TOP09 podnět k prošetření případu smlouvy s Manthellanem na Ministerstvo vnitra. To v rámci svých kompetencí otázku platnosti smlouvy není oprávněno posoudit a doporučilo obrátit se na soud. V závěru minulého roku byl podán podnět k podání žaloby o platnost smlouvy státnímu zastupitelství. Státní zastupitelství informovalo o vyžádání dokumentů k danému případu a dále věc prošetřuje.

Okresní, Krajský ani Nejvyšší soud ČR neposuzoval otázku platnosti smlouvy, ale otázku přípustnosti žaloby podané občanem města Prostějova. Tyto soudy se otázkou platnosti smlouvy nezabývaly. Jestliže se otázkou platnosti smlouvy se společností Manthellan nikdo nezabýval, nemůže být tedy stále rozhodnutá. Podle sdělení Ministerstva vnitra tak může učinit pouze soud.

Proto se zastupitelé, po shromáždění všech potřebných stanovisek státních, orgánů obrátili v závěru minulého roku na státní zastupitelství. Státní zastupitelství je oprávněno na základě § 42 Zákona o státním zastupitelství takovou žalobu podat.
Je zarážející postoj pana 1. náměstka primátora Mgr. Jiřího Pospíšila, který se cítí být v této věci soudcem a prohlašuje, že zastupitelé TOP09 činí v této věci pouze obstrukční kroky.

Je povinnosti všech volených zástupců občanů města umožnit kontrolu platnosti smlouvy, jestliže velká část občanů v petici vyjádřila své pochybnosti.

Pochybnosti neplynou z kroků zastupitelů za TOP09. Pochybnosti plynou z jednání samotného investora, který oproti původnímu návrhu svůj záměr zcela změnil. Pochybnosti plynou také z postoje vedení města, které podává buď zmatené informace k okolnostem vzniku smlouvy, nebo se je snaží přímo zamlčet. Jedná se zejména o transparentnost výběru návrhu, kdy nebyly dodrženy podmínky dané zastupitelstvem již v roce 2008. Jedná se v neposlední řadě o zamlčení závažné skutečnosti při schvalování samotné smlouvy. Zastupitelům byla předložena ke schválení smlouva právně vadná a pro město zcela nevýhodná. Právní zástupce města nedoporučil tuto smlouvu schválit. Pan 1. náměstek Mgr. Jiří Pospíšil tuto skutečnost nejdříve zapřel a pod předloženým důkazním materiálem vydal důkaz o tom, že zastupitelstvo bylo při schvalování smlouvy dne 29. 6. 2010 vedením města podvedeno.  Radní, kteří byli v minulém volebním období členy Rady města, byli požádáni o vysvětlení. Do dnešního dne žádný z nich vysvětlení neposkytl.

Jestliže pan 1. náměstek nechápe názorovou změnu zastupitelů, kteří deklarovali, že se takovým postupem cítí být podvedeni. Je tím méně pochopitelná odvaha s jakou pan 1. náměstek, jeden z radních v Radě města v minulém období, tak závažnou skutečnost nevysvětlil. V tomto případě jde totiž o podezření ze spáchání trestného činu. Klub zastupitelů za TOP09 zvažuje další podnět ke státnímu zastupitelství o prošetření možnosti spáchání trestného činu podvodu v souvislosti s výběrem návrhu a schvalováním smlouvy.

Postoj zastupitelů za TOP09 k případu Manthellan neplyne z politických důvodů, ale z přesvědčení, že pochybnosti je třeba vysvětlit. Pan 1. náměstek má odvahu pouze k osočování svých kolegů v zastupitelstvu. K vysvětlení závažných skutečností, které vyšly najevo k výběru návrhu a schvalování smlouvy, mu však odvaha od 2. 5. 2012, kdy k němu byl vyzván, chybí.