Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Více financí do sportu mládeže, méně profesionálům

Na zasedání v úterý 19. února byl Zastupitelstvu města předložen návrh usnesení o veřejné finanční podpoře. Klub zastupitelů TOP 09 usiloval od začátku funkčního období o spravedlivější rozdělování veřejné finanční podpory. Po dvou letech se zdá, že se úsilí začíná vyplácet. Většina peněz veřejné finanční podpory z oblasti strategických sportů je určena pro činnost oddílů mládeže. Profesionální basketbal i volejbal se musí letos obejít bez finanční injekce od města.

Koncem loňského roku předložili zastupitelé za TOP 09 návrh systému rozdělování finančních prostředků do sportu s cílem odstranění neoprávněných preferencí některých skupin příjemců. Žádali, aby se hlavní cílovou skupinou stala prostějovská mládež a amatérský sport, tedy aby podpora směřovala především k občanům města. „Jsme rádi, že se podařilo alespoň částečně upravit systém rozdělování veřejné podpory a že se hlavní cílovou skupinou stala mládež,“ řekl zastupitel za TOP 09 Aleš Matyášek. „Oproti loňskému roku jde o viditelný pokrok, ale spousta práce je stále před námi,“ dodává.

Trnem v oku opozičních zastupitelů je rozdělení sportů na strategické a ostatní. „Co to znamená ‚strategický sport‘ v Prostějově? Proč tenis loni nebyl strategický a letos už je?“ ptala se Danuše Pelikánová. Dostala obvyklou odpověď, že jde o sporty, které zviditelňují Prostějov. Jaké výhody z toho pro Prostějov do současnosti vznikly, však asi nikdo vysvětlit nedokáže. Zastupitelé za TOP 09 stále trvají na svém - nebudeme podporovat jakékoli členění sportů, které je založeno na termínu „strategické sporty“.