Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Rada města neodpovídá na dotazy ohledně vadné smlouvy

Prostějov (16.4.2013) – V závěru jednání zastupitelstva statutárního města Prostějova dne 16.4.2013 Ing. Aleš Matyášek z klubu TOP 09 jmenovitě oslovil radní s požadavkem o písemné vysvětlení, proč se zastupitelé nedozvěděli o tom, že právní poradce doporučil smlouvu neschválit z důvodu nevýhodnosti pro město a právních vad. „Bude to skoro rok, co jsem objevil důkaz, že smlouva předložená ke schválení byla vadná. Právní poradce, kterého si město najalo, doporučil smlouvu nepodepsat,“ připomíná Matyášek. „Dosud jsem nedostal žádné vysvětlení, proč o tom nebyli zastupitelé informováni,“ dodává.

Na jednání zastupitelstva proto znovu vyzval členy tehdejší rady, kteří jsou členy i současné rady aby mu předložili písemné vysvětlení, proč se zastupitelé o doporučení právníka nedozvěděli.

O připravované výstavbě obchodní Galerie společností Manthellan se mluvilo na jednání zastupitelstva už na začátku, kdy Ing. Navrátil žádal, aby byl do programu zařazen bod, v rámci kterého by byla vysvětlena situace ohledně projektu Galerie Prostějov. Primátor jeho žádost odmítnul s tím, že s návrhem musí přijít některý ze zastupitelů nebo výborů. Navrátil dodal, že občan města má právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvem města, jestliže je žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů a že tohoto práva hodlá využít. K požadavku ing. Navrátila se následně přidali i zastupitelé za TOP09 a KDU-ČSL, kteří požádali o zařazení bodu na další jednání zastupitelstva.

 Informace k právní analýze, o které rada zastupitele neinformovala:

Na loňském mimořádném jednání zastupitelstva dne 2. 5. 2012 byl klubem zastupitelů za TOP09 předložen dokument, který dokazuje, že v době procesu jednání a schvalování smlouvy se společností Manthellan uzavřelo město Prostějov smlouvu o právní pomoci v této záležitosti. Dokument prokazuje, že právní poradce předal městu závažné připomínky k navržené smlouvě a v konečné verzi nedoporučil tuto smlouvu podepsat.

Více informací včetně dokumentů najdete zde: Právní kancelář doporučila smlouvu s Manthellanem neuzavřít