Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Vyjádření okresního státního zastupitelství

Prostějov (30. 4. 2013) – Zastupitelé TOP09 obdrželi vyjádření od Okresního státního zastupitelství ohledně podnětu k podání žaloby na určení neplatnosti smlouvy. Klub zastupitelů TOP09 poukazoval na nesoulad mezi vyhlášeným záměrem o pronájmu a následném prodeji nemovitostí a smlouvou o smlouvách budoucích, jejímž obsahem je budoucí převod nemovitostí majetku města Prostějova jinému smluvnímu subjektu.

Zpráva Okresního státního zastupitelství konstatuje, že pokud dojde k převodu majetku města v rozporu s původně zveřejněným záměrem, je to jakoby obec převedla majetek bez zveřejnění záměru. Ze zákona pak vyplývá, že pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.

Vzhledem k tomu, že ještě nedošlo k převodu majetku města, nemůže státní zastupitelství nijak zasáhnout.

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich