Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Vyjádření okresního státního zastupitelství

Prostějov (30. 4. 2013) – Zastupitelé TOP09 obdrželi vyjádření od Okresního státního zastupitelství ohledně podnětu k podání žaloby na určení neplatnosti smlouvy. Klub zastupitelů TOP09 poukazoval na nesoulad mezi vyhlášeným záměrem o pronájmu a následném prodeji nemovitostí a smlouvou o smlouvách budoucích, jejímž obsahem je budoucí převod nemovitostí majetku města Prostějova jinému smluvnímu subjektu.

Zpráva Okresního státního zastupitelství konstatuje, že pokud dojde k převodu majetku města v rozporu s původně zveřejněným záměrem, je to jakoby obec převedla majetek bez zveřejnění záměru. Ze zákona pak vyplývá, že pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.

Vzhledem k tomu, že ještě nedošlo k převodu majetku města, nemůže státní zastupitelství nijak zasáhnout.