Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Na jednání zastupitelstva předložil klub TOP09 dva materiály

Během jednání zastupitelstva podal klub zastupitelů za TOP09 protinávrh a také návrh usnesení. Oba dva materiály se týkaly budovy KaSC a odchýlení od plnění podmínek záměru z roku 2008.

Návrh usnesení k bodu 13

Protinávrh k bodu 11.2

Návrh usnesení k bodu 13. Záležitosti Galerie Prostějov – Manthellan, a. s. požadoval plnění záměru, který zastupitelstvo přijalo a který nemůže být změněn žádným jednáním ani smlouvou. Zastupitelé požadovali, aby výkonné orgány města zajistily plnění usnesení č. 18224 ze dne 4. 11. 2008, které stanovuje podmínky prodeje pozemků. Podmínkami bylo uloženo, že součástí navržené výstavby bude společenské centrum  s kapacitou sálu min. 500 osob, návrh komplexního dořešení dopravní infrastruktury, zajištění parkovacích míst pro novou výstavbu a respektování základní architektonické struktury lokality centra města. Druhý bod usnesení požadoval zpracování právní analýzy postupu vedení města při plnění usnesení č. 18224 ze dne 4. 11. 2008 s ohledem na stanovisko státního zástupce ze dne 12. 3. 2013. A v třetím bodu žádali vyvození osobní odpovědnosti za pochybení, která jsou v rozporu s povinnostmi při správě cizího majetku v souvislosti s předkládáním zavádějících, či zatajováním podstatných informací Zastupitelstvu města Prostějova. Pro tento návrh usnesení hlasovalo pouze 10 zastupitelů. Ostatní byli proti nebo se zdrželi a návrh tak neprošel.

 

Další materiál předložený klubem TOP09 obsahoval protinávrh k rozpočtovému opatření 11.2. Tímto opatřením má dojít k uvolnění  100 000 Kč z městské pokladny na studii, která má stanovit předpokládaný finanční objem prostředků potřebných pro případnou rekonstrukci Kulturního a společenského centra. V materiálu zastupitelé TOP09 navrhli neschválit záměr, dokud se nevyjasní sporné body týkající se projektu a plnění usnesení zastupitelstva č. 18224 ze dne 4. 11. 2008.
„Objekt KaSC je v současné době pronajat společnosti Manthellan v souvislosti s projektem na základě záměru vyhlášeného zastupitelstvem dne 4. 11. 2008. Z tohoto důvodu nemůže být objekt předmětem investičního záměru města, pokud nebudou vyjasněny základní otázky související s realizací záměru města,“ vysvětlil důvod protinávrhu Aleš Matyášek. „Klub zastupitelů za TOP09 navrhuje řešit celou záležitost v intencích daných vyjádřením státního zástupce k celé záležitosti,“ dodal.