Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Jednání zastupitelstva 10.9.2013

Tisková zpráva TOP09 Prostějov

Zastupitelé se ptali na církevní školu, kulturní a společenské centrum i na marketing

Prostějov (10. 9. 2013) - Na jednání zastupitelstva statutárního města Prostějova dne 10.9.2013 se zastupitelé zvolení za Top09 vyjadřovali hned k několika tématům. Proč chce rada vypsat výběrové řízení na služby v oblasti marketingu a propagace na čtyři roky, když bude ve funkci jen rok? Proč vedení města brání vzniku církevní základní školy? A proč obchází stále platný záměr využití plochy kolem KaSC?

První z dotazů směřoval k výběrovému řízení na marketingové služby a propagaci. Vítězný subjekt má získat smlouvu na poskytování služeb městu na čtyři roky v hodnotě 14 milionů. „Byla provedena nějaká analýza? Proč jsou podmínky stanovené tak, jak jsou?“ ptal se Ing. Aleš Matyášek na důvody, které vedly ke vzniku potřeby těchto služeb a jejich hodnotu. Připomenul také, že není dobré, aby zastupitelstvo přijalo závazek, který bude mít dopad na rozpočet ve značné části dalšího volebního období.

Dále se zastupitelé vyjadřovali k petici „Za zřízení církevní základní školy ve městě Prostějov“. Navrženým usnesením měli přenést rozhodovací pravomoc z Rady na Zastupitelstvo. Škola však potřebuje znát do konce září stanovisko, jestli jí budou pronajaty prostory školy v Komenského ulici 4, aby mohla podat návrh na zápis do rejstříku škol. MUDr. Pelikánová se snažila o prosazení mimořádného zastupitelstva, aby se vše stihlo, ale radními bylo hlasitě odmítnuto. Ing. Matyášek připomněl, že město to nebude stát ani korunu a navíc budou využity prázdné prostory. Mgr. Hemerková argumentovala, že pokud by Cyrilometodějské gymnázium mělo i druhý stupeň základní školy, odčerpá žáky z městských škol. „Pokud ta škola ještě ani nevznikla a už teď je považována za tak žádanou, tak bychom ji nejspíš měli dát šanci,“ myslí si PhDr. Václav Kolář. Podle slov právničky JUDr. Klimkové, která objasnila situaci, byl vyhlášen záměr pronájmu budovy na Komenského 4. Na tento záměr zareagovalo jen Cyrilometodějské gymnázium, které jako účel uvedlo provoz základní školy. Cyrilometodějské gymnázium ale zatím nemá možnost školu provozovat, proto bylo rozhodnutí odloženo. Přes bouřlivou debatu bylo rozhodnutí odloženo na další jednání Zastupitelstva. Škola tak nejspíš nebude fungovat ani příští rok.

Co se týče Kulturního a společenského centra, tam jsou zastupitelé v názorech stále konstantní. Pokud se má záměr realizovat, musí odpovídat zadání. Investor je povinen držet se svého základního návrhu, který byl předán do soutěže a podmínek záměru, které požadují, aby součástí bylo kulturní centrum. Veškeré, peníze vynaložené na různé studie multifunkčních hal nebo studii na rekonstrukci KaSC jsou tedy marně vyhozené. Nechce-li investor realizovat svůj vlastní návrh má možnost od smlouvy odstoupit. Zastupitelé za TOP09 rovněž požadují doložení reálnosti, smysluplnosti a proveditelnosti záměru. Bez toho nelze investorovi městský majetek prodat.