Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Reakce na veřejnou zakázku dodávky marketingových služeb pro Prostějov

V úterý 15. 10. 2013 byla v internetové verzi Týdeníku Prostějovska vydána zpráva, že Rada města Prostějova zadává veřejnou zakázku na dodávku marketingových služeb v celkové hodnotě 14 milionů korun společnosti TK Plus.

Na jednání zastupitelstva dne 30. 9. 2013 jsem k této problematice vyjádřil přesvědčení, že není vhodné tuto zakázku přidělovat na období, které obdobím tří let zasahuje do mandátu nového zastupitelstva. K této věci jsem se dotázal, z jakých potřeb se při zadání zakázky vycházelo a zda byla zpracována nějaká analýza marketingových a propagačních potřeb města Prostějova.  Primátor města Prostějova slíbil, že požadované informace dostanu písemně.

Dne 11. 10. 2013 jsem dostal k požadovaným otázkám odpověď, kde primátor města Prostějova Miroslav Pišťák sděluje k otázce délky kontraktu, že rozpočet na rok 2014 bude schvalovat nynější zastupitelstvo a rozpočet na rok 2015 bude připravovat také nynější zastupitelstvo, a tudíž se jedná o polovinu kontrahované doby, na níž se budou vztahovat rozhodnutí současného zastupitelstva. Pan primátor však ve své odpovědi neuvedl tu skutečnost, že rozpočet na rok 2015 nebude schvalovat nynější zastupitelstvo, ale až zastupitelstvo nové, byť z podkladů připravených za období tohoto zastupitelstva. Příprava podkladů však není rozhodnutí a tak tento krok Rady není ničím jiným, než zajištěním toku finančních prostředků pro vybraného dodavatele i po většinu funkčního období nového zastupitelstva.

Co se týká druhé otázky, ještě podivnější je ta skutečnost, že zakázka byla zadána, aniž by byla zpracována jakákoliv analýza marketingové situace a marketingově propagačních potřeb města Prostějova. To vyplývá z odpovědi pana primátora na mé dotazy na zastupitelstvu dne 30. 9. 2013.

Z prohlášení primátora v tisku vyplývá, že existuje jakýsi souhlas napříč politickým spektrem. Z předchozích skutečností však plyne, že to není pravda a že se jedná o další manévr Rady, který není podložen jakoukoli analýzou dlouhodobých potřeb města. Celkové nastavení parametrů zakázky svědčí o tom, že se jedná spíše o sponzorování vybraných akcí dodavatele z prostředků rozpočtu města, než ucelenou a promyšlenou koncepci propagace města Prostějova. S takovým postupem TOP09 v žádném případě souhlasit nemůže.