Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Komplexní materiál byl pochválen, ale neschválen

Na posledním jednání zastupitelstva v roce 2013 předložili zastupitelé z klubu TOP09 návrh usnesení s velmi obsáhlou důvodovou zprávou, který ukládal primátorovi a Radě města Prostějova, aby:

  • zajistili plnění usnesení zastupitelstva ze 4. 11. 2008
  • zajistili zpracování právní analýzy dalšího postupu  města při plnění tohoto usnesení
  • zahájili s investorem jednání o úpravách smlouvy
  • požadovali po investorovi studii proveditelnosti projektu

Celý materiál k dispozici zde >>

V důvodové zprávě byla shrnuta fakta, ze kterých vyplývá nesoulad mezi zadávacími podmínkami a smlouvou o smlouvě budoucí, což potvrdil i kontrolní výbor. Navíc i státní zástupce sdělil, že při převodu majetku v rozporu se záměrem bude smlouva o převodu neplatná. Klub zastupitelů TOP09 tedy usiluje o nápravu situace tak, aby vývoj projektu směřoval k naplnění záměru z roku 2008.

„Tím, že město stanovilo podmínky, omezilo okruh investorů, ucházejících se o veřejnou zakázku. Proto bychom měli postupovat podle zákona a držet se podmínek stanovených v záměru,“ vysvětluje Ing. Aleš Matyášek. V poslední době město řeší několik případů, kdy investor nesplnil své závazky, a město Prostějov bylo nuceno k úpravám původních kontraktů a řešení nepříjemností s nimi spojených. Proto klub zastupitelů TOP09 trvá na prokázání reálnosti navrženého řešení, doložení dlouhodobé udržitelnosti a bezpečnosti projektu. „Nemyslím, že schválením tohoto usnesení, by se město dostalo do nějaké choulostivé situace,“ dodává Matyášek.

K materiálu se připojil jen klub KDU-ČSL. Zastupitel JUDr. Josef Augustin sice pochválil předložený materiál jako dobře zpracovaný, ale klub zastupitelů za KSČM se zdržel hlasování. Pro návrh tedy hlasovalo jen šest zastupitelů za TOP09 a KDU-ČSL a návrh nebyl přijat.