Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Komu vadil Společenský dům Prostějov, s.r.o.?

Společenský dům Prostějov s.r.o., společnost s ručením omezením zapsaná v obchodním rejstříku od 2. února 2007. Právě kvůli této společnosti vřely na červnovém jednání Zastupitelstva města Prostějova emoce. Rada města se totiž rozhodla společnost, která zajišťovala kulturní a společenské využití KaSCentra, bez varování zrušit. Klub zastupitelů za TOP09 podal k návrhu rady protinávrh. Klub žádá zachování společnosti hned z několika důvodů. Zastupitelé za TOP09 jsou toho názoru, že instituce tohoto typu má být samostatnou značkou a její hospodaření, byť ztrátové má být pod transparentní veřejnou kontrolou. Aktivity KaSC budou však od 1.7.2014 schované pod Domovní správou. Jaká asi bude budoucnost lze možná usoudit ze zanedbaného okolí KaSCa. TOP09 zdůrazňuje fakt, že rozhodnutí bylo vnuceno nové politické reprezentaci, která vzejde z říjnových voleb. Zastupitelé za TOP09 a KDUČSL upozorňovali, že k takovému kroku již toto zastupitelstvo nemá morální kompetenci!

„V začlenění činnosti společnosti do struktury Domovní správy s.r.o. chybí racionální jádro,“ zdůvodnil jednání klubu předseda Ing. Aleš Matyášek. „Nemyslím si, že společnost Společenský dům s.r.o. je zralá na zrušení, zvlášť když v loňském roce proběhlo v tomto objektu celkem 113 akcí, které vyžadovaly dalších 113 dní přípravy,“ dodává. Díky novému jednateli Ing. Romanu Vejmolovi se počet uskutečněných akcí od roku 2011 rapidně zvýšil. Užívání společenského domu se stalo znovu příjemným. Zanedbatelné nejsou ani vytvořené kontakty, know-how a image, která je v posledním období bezesporu na vzestupu.

Podle Ing. Matyáška nemůže být úspora peněz hlavním důvodem zrušení společnosti. Vždyť ostatním organizacím, které fungují pod správou města, je přidělována pravidelně finanční finanční dotace k zajištění provozu a služeb pro občany. S daleko větší ztrátou se musí vyrovnávat i zimní stadion, městské lázně nebo divadlo. A žádnou z těchto organizací město neruší.

Jak to tedy se společenským domem dopadne? Mohou občané města zapomenout na koncerty Čechomoru a dalších známých interpretů za 300 Kč? Zvládne Domovní správa dojednávat kulturní program a bude se orientovat v současné poptávce prostějovského publika? Jaký je skutečný důvod toho, že se stala společnost Společenský dům Prostějov s.r.o. trnem v oku radních? Nezbývá ptát se s klasikem: "cui bono?"

PDF soubor Text protinávrhu TOP09 >>

Protinávrh nebyl schválen. Koalice počtem 18 hlasů schválila zrušení společnosti Společenský dům Prostějov s.r.o. k 30.6.2014.