Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Gabriela Slámová

Gabriela Slámová

PhDr. Miloš Kvapil

PhDr. Miloš KvapilMé jméno je Miloš Kvapil. Jsem už pátým rokem důchodce, nikoliv však důchodce pasivní.

Celý život jsem se zajímal o literaturu a její působení na populaci. V současné době je její funkce umenšována ve prospěch sportu. Soudím, že podpora sportu v této historické situaci navozuje mínění, že lze žít na úkor druhých tím způsobem, že se budu věnovat pouze a výlučně sportu. Proti této qasifilosofii se naše strana musí radikálně postavit a zdůraznit, že jen cílevědomá a smysluplná práce je nejen cílem ale i prostředkem ke zvýšení úrovně, a to nejen našeho města.

Jsem ženat, mám čtyři dcery a osm vnoučat. Miluji turistiku bez ohledu na nadmořskou výšku a publikuji texty poetické i odborně knihovnické. Jsem prostějovským rodákem a přesto, co jsem v Prostějově všechno zažil, mám toto město a většinu jeho obyvatel rád.

Ing. Miroslav Zikmund

Ing. Miroslav ZikmundJmenuji se Miroslav Zikmund. Narodil jsem se v Prostějově.

Po maturitě na zdejší jedenáctiletce jsem absolvoval stavební fakultu brněnské techniky. Pracoval jsem v Olomouci, v Praze a od poloviny 70. let v Prostějově.

Po volbách v roce 1990 jsem byl zvolen starostou města. Nyní se jako penzista spolu s manželkou věnuji rodině (máme dvě děti a čtyři vnuky) a svým zálibám, tedy hudbě, rekreačnímu sportu, zahrádce a sledování a kritice života v našem městě.

Po celý život jsem hrdý Prostějovák a svému městu přeji vyřešení dopravy v centru dalším budováním vnějšího dopravního okruhu, dokončení sítě cyklostezek, vyřešení problému kulturního domu jeho rekonstrukcí a důstojným využitím pro potřeby města, moderní plavecký stadion, zlepšení údržby chodníků a silnic, další rozšiřování zeleně a zejména spokojené a šťastné obyvatele.

MUDr. Zdeněk Dokládal

MUDr. Zdeněk Dokládal

Kristina Vařeková

Kristina Vařeková

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich