Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Rozdíly v uspokojování žádostí o veřejnou finanční podporu je třeba zmírnit

Prostějov (18.9.2012) - Na jednání zastupitelstva statutárního města Prostějova podal klub zastupitelů za TOP 09 protinávrh k návrhu rozdělení 4 000 000 Kč veřejné finanční podpory. Klub TOP09 nesouhlasí s návrhem, který předložila Rada statutárního města Prostějova a doporučuje volné finanční prostředky použít ke zmírnění vzniklých deficitů v rozpočtech jednotlivých příjemců. Klub tedy navrhl změnit rozdělení a navíc podpořil žádost MUDr. Aleše Nevrly o vytvoření pracovní skupiny, která se rozdělením finančních prostředků z výtěžku výherních a loterijních zařízení bude hlouběji zabývat. Protinávrh klubu zastupitelů za TOP09 nebyl schválen.

Předložený materiál Rady navrhoval poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města TJ Sokol Čechovice, Atletickému klubu Prostějov a TK Tenisovému klubu. Zatímco první dva subjekty měly dostat podporu ve výši 500 000 Kč každý, TK Tenisovému klubu Rada navrhla podporu 3 000 000 Kč. Přitom každý z těchto subjektů žádal o podporu na infrastrukturu (úprava hřiště, vybudování tréninkové základny a dostavba tenisové haly).

Klub zastupitelů požadoval, aby byla schválena výše finanční podpory pro TJ Sokol Čechovice a Atletický klub, ale aby nebyla schválena třímilionová dotace pro TK Tenisový klub. Z této částky by se měly raději dofinancovat nerovnoměrnosti, které vznikly při rozdělování rozpočtu na celý rok. Současný systém rozdělování podpory dělí žadatele do tří skupin. Žádosti klubů první skupiny, tzv. VIP, jsou uspokojeny ze 70 %, klubů druhé skupiny z 35 % a klubů třetí skupiny z 11 %. „Předpokládaným dodatečným zvýšením příjmů je možné tyto rozdíly zmírnit a dofinancovat podané žádosti ve druhé a třetí skupině příjemců,“ navrhuje Ing. Aleš Matyášek.

TK Tenisový klub získal z veřejné finanční podpory na rok 2012 800 000 Kč, což je 80 % požadované částky. Přitom je TK Tenisový klub zařazen do 2. skupiny veřejné finanční podpory, kde žádosti klubů byly uspokojeny z 35 % požadované částky. Ve stejné skupině je i Atletický klub (na rok 2012 získal 100 000, tedy 18 % z požadované částky) a TJ Sokol Čechovice (na rok 2012 získal 100 000, což je 17 % z požadované částky). (viz tabulky níže)

Podle náměstkyně primátora Ivany Hemerkové existuje při podávání žádostí o veřejnou finanční podporu účelová manipulace a není tedy možné zajistit stoprocentní spravedlnost. Hemerková současně vyzvala předsedy všech klubů, aby jí předložili vlastní návrhy systému pro rozdělování veřejné finanční podpory. V závěrečném hlasování byl však protinávrh smeten ze stolu a schválen byl návrh předložený Radou města Prostějova. Představitelé klubů tak vlastně vůbec nedostali prostor pro předání svých návrhů na systém rozdělování veřejné finanční podpory, což by při přijetí návrhu TOP09 bylo možné.

Návrh města ke stažení >>

Protinávrh TOP 09 ke stažení >>

Rozdělení veřejné finanční podpory mezi kluby na rok 2012

Veřejná finanční podpora klubů ze skupiny VIP

Název Důvod Požadovaná částka Navrženo rozpočet činnost nebo projekt počet členů % dotace
BK Prostějov    5 000 000 2 425 000 27 000 000 220 49
LHK Jestřábi Prostějov o. s. mladez 2 130 000 2 130 000 4 790 000 175 100
LHK Jestřábi Prostějov s. r. o.  extraliga 700 000 700 000 8 250 000 52 100
DTJ Prostějov mladez 130 000 100 000 175 000 33 77
DTJ Prostějov extraliga 800 000 570 000 2 120 000 43 71
VK Prostějov o. s.  mladez 1 500 000 1 425 000 16 050 000 80 95
VK Prostějov o. s.  extraliga 1 500 000 1 000 000   30 67
Fotbal Prostějov o. s.    1 000 000 450 000 2 500 000 300 45
Celkem   12 760 000 8 800 000 60 885 000 933 69

 

Veřejná finanční podpora klubů druhé skupiny

Název Důvod Požadovaná částka Navrženo rozpočet činnost nebo projekt počet členů % dotace
1. SK Prostějov   1 000 000 300 000 3 331 000 350 30
Atletický klub Prostějov   550 000 100 000 1 100 000 387 18
KRASO-bruslení Prostějov   251 700 90 000 470 000 230 36
Sportovní klub cyklistů Prostějov   1 000 000 150 000 3 500 000 40 15
Jiří Hubený   500 000 70 000 1 010 400 48 14
Tenisový klub Prostějov    1 000 000 800 000 13 650000 300 80
Tělovýchovná jednota OP Prostějov    1 250 000 350 000 2 750 000 930 28
Tělovýchovná jednota Prostějov    935 000 350 000 2 256 000 738 37
Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice   600 000 100 000 1 300 000 456 17
Tělocvičná jednota SOKOL I Prostějov   235 000 100 000 635 800 95 43
Tělocvičná jednota SOKOL Vrahovice koupaliste 250 000 200 000 350 000   80
Tělocvičná jednota SOKOL Vrahovice cinnost 150 000 100 000 275 000 165 67
Tělocvičná jednota SOKOL II Prostějov    400 000 150 000 1 700 000 160 38
Celkem   8 121 700 2 860 000 32 328 200 3 899 35