Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Návrh na zákaz heren a herních automatů

Prostějov (18. 9. 2012) - Na jednání zastupitelstva statutárního města Prostějova dne 18. 9. 2012. byl MUDr. Pelikánovou předložen návrh usnesení, který požaduje přípravu vyhlášky o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území statutárního města Prostějova. Počet heren byl občany označen za největší problém města na Fóru zdravého města. Na hlasování o návrhu MUDr. Pelikánové na návrh primátora nakonec vůbec nedošlo.

Návrh usnesení vychází ze závěrů Fóra zdravého města, které se konalo v Prostějově v polovině června. Občany zde bylo definováno deset nejpalčivějších problémů města Prostějova. Nejvíce bodů získala problematika, týkající se velkého počtu heren na území města Prostějova. Za vedení města přislíbila zabývat se řešením problematiky heren náměstkyně primátora p. Alena Rašková. Podnět k řešení problému byl MUDr. Pelikánovou předložen už na jednání zastupitelstva 19. června 2012, kde bylo rozhodnuto o jeho odložení na září. Město však dosud nepřišlo s návrhem pozměňovací obecně závazné vyhlášky. „Vzhledem k tomu, že žádná akce od města zatím nepřišla, vytvořila jsem návrh usnesení,“ vysvětluje doktorka Pelikánová.

Spolu s podnětem byla předložena jako vzor možného přístupu obecně závazná vyhláška města Uničova a byla uvedena také další města, která věc řeší podobným způsobem. „Cílem podnětu je na základě diskuse politických zástupců dosáhnout shody na výrazném omezení či všeobecném zákazu provozu sázkových her, loterií a podobných her na území statutárního města Prostějova,“ zdůrazňuje MUDr. Danuše Pelikánová.

Primátor města Miroslav Pišťák o návrhu tohoto usnesení hlasovat nedal. Požádal o odklad a přislíbil přípravu komplexních materiálů a vlastního návrhu řešení této problematiky. Materiály mají zastupitelé obdržet do jednoho týdne.

Návrh usnesení předloženého MUDr. Pelikánovou >>

Obecně závazná vyhláška města Uničova o zákazu provozu sázkových her a loterií po celém území města >>