Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Zastupitelé TOP 09 nemohou podpořit návrh rozpočtu

Prostějov (19. 12. 2012) - Při schvalování rozpočtu na jednání zastupitelstva 18. prosince 2012 zastupitelé za TOP09 nepodpořili návrh rozpočtu na rok 2013. Důvodem jsou skutečnosti, které nejsou v souladu se zájmy občanů a požadavkem na transparentní hospodaření s veřejnými prostředky.

Rozpočet předpokládá užití částky 4,2 milionu Kč na marketingové služby. TOP09 vznesla požadavek na zrušení vypsaného výběrového řízení, které má tuto částku legitimizovat. Podle analýzy podmínek výběrového řízení se jedná o skrytý sponzoring dopředu naplánovaných akcí. Důkazem tohoto tvrzení je požadavek na uvedení akcí, ke kterým má uchazeč zajištěna práva k pořádání a k marketingové spoluúčasti v zadávací dokumentaci.

V oblasti investic dochází oproti roku 2012 o zvýšení na 120 milionů Kč. K tomu je použito téměř 69 milionů z fondu rezerv a rozvoje. Po takto razantním úbytku financí bude fond na úrovni 4,9 mil. Kč. Město tak nebude mít v tomto fondu do dalšího období finanční prostředky. Jeho naplnění je vzhledem k predikcím samotných navrhovatelů rozpočtu do budoucna ohroženo. Tento krok považujeme v situaci, kdy sami představitelé města hovoří o nejistotě ve finančních predikcích, za neodpovědný.

Koncepce veřejné finanční podpory v oblasti zachovává dosavadní preference sportů kolem TKPlus a nadále počítá se třemi kategoriemi příjemců. TOP09 k této problematice jako jediná strana v zastupitelstvu předložila návrh systému rozdělení VFP, který počítal s odstraněním nedůvodné preference některých sportů a požadoval spravedlivější systém rozdělení veřejné finanční podpory. Nemůžeme souhlasit s opětovným výrazným upřednostňováním profesionálních sportovců na úkor dětí občanů města Prostějova a nebudeme podporovat jakékoli členění sportů, které je založeno na termínu „strategické sporty“.

Kontakt pro další informace:

Aleš Matyášek
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.