Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Prostějov plně nevyužívá svůj turistický potenciál

Loutkové divadlo LOUDIDLOProstějov byl vždy přirozeným centrem Hané a městem s bohatou historií. Do dnešních dnů se v našem městě dochovalo mnoho zajímavých památek z různých období. Z nejvýznamnějších jmenujme Národní dům s divadlem, muzeum, nová radnice, zámek, prostějovské kostely, ale také městský a židovský hřbitov.  Velkou škodou ale je, že Prostějov mimo muzeum a radniční věž další památky k prohlídkám nenabízí. A přitom, kdo někdy navštívil reprezentativní interiéry naší nové radnice, byl jistě ohromen jejich impozantností. Podobné je to také s Národním domem, secesní perlou, která je sice na seznamu národních kulturních památek, ale kterou si většina turistů přijíždějících do Prostějova prohlíží pouze zvenčí.

Přáním a cílem TOP 09 a nezávislých Prostějovanů je z Prostějova vytvořit turisticky atraktivní lokalitu, která by nabízela otevřené památky a kulturní akce, které přitáhnou návštěvníky k prožití nevšedních zážitků. Cestou je zřízení průvodcovské služby v turistické sezóně v nové radnici (sídle magistrátu), Národním domě a po dokončené rekonstrukci také například v kostele sv. Jana Nepomuckého u kláštera milosrdných bratří. Příležitostně se pro turisty mohou zpřístupňovat další kostely či městský hřbitov a židovský hřbitov. Lákadlem však jsou také nadregionální kulturní a společenské akce, které připomínají bohatou historii a tradice Prostějova. K tomu je zapotřebí, aby město své památky a akce cíleně a efektivně propagovalo na veletrzích a výstavách cestovního ruchu a v odborných turistických časopisech. Důležitá je také spolupráce s agenturou CzechTourism, Svazem měst a obcí České republiky, Olomouckým krajem, okolními mikroregiony a dalšími neziskovými a komerčními subjekty v oblasti cestovního ruchu a kultury.

Narodil jsem se v Prostějově a k městu cítím velmi intenzivní vztah. Mrzí mě, když se nevyužívají všechny možnosti, které by Prostějov prezentovaly jako město památek a kultury. Nenechme ležet ladem skrytý potenciál našeho města a bohaté dědictví našich předků. S rozvojem turistiky totiž souvisí i rozvoj města. O tom, že to funguje svědčí zkušenosti z měst obdobné velikosti. Jsou města, která nenabízí tolik památek jako Prostějov, přesto dokáží přitáhnout turisty.

Marek MoudrýTOP 09 a nezávislí Prostějované se turistickému oživení Prostějova chtějí věnovat, tak aby město bylo prosperující a přátelské k občanům i turistům. Cítíte-li to stejně, budeme rádi, když nás podpoříte. Společně máme šanci to dokázat!

Autor článku Ing. Marek Moudrý je zástupcem ředitele Střední odborné školy podnikání a obchodu, spol. s.r.o. v Prostějově, kde také vyučuje předměty Marketing, Legislativa a podnikání v EU a Marketing turismu. Ing. Moudrý je nezávislým kandidátem na kandidátce TOP 09 a nezávislí Prostějované a patří mu číslo 2.

Pohádkový zámecký příkop

TOP 09 a nezávislí Prostějované, kteří budou kandidovat v komunálních volbách 2014 vás srdečně zvou k neformálním setkáním v pohádkovém příkopu Prostějovského zámku. Pro děti budou připravena divadelní představení a tvořivé dílničky a vám nabízíme možnost poznat kandidáty, kteří se budou ucházet o vaše hlasy v říjnu 2014. Chceme vám, občanům, dát prostor pro dotazy a informovat vás o naší práci. Těšíme se na vás!

Program:

Číst dál: Pohádkový zámecký příkop

Kultura patří do centra města

Kapela Fiddle-Dedee v Prostějově vystupuje častoZnáte to, zejména v letních dnech a večerech si všímáme, že se náměstí zaplňuje. V kavárnách zůstávají zákazníci déle, v centru jsou slyšet hlasy, občas i hudba a vzduch je naplněn tím neviditelným brněním, které říká: „Je tady léto!“ Náměstí nabízí prostor pro setkávání s přáteli a najednou se můžeme beztrestně zastavit a odpočinout si od všech povinností.

V Prostějově je spousta hudebních, divadelních a tanečních skupin a souborů, které by mohli svou energií naplnit náměstí. Kromě velkých akcí jako je Wolkerův Prostějov, který hostí recitátory a divadelní soubory z celé republiky, funguje v Prostějově i divadelní festival MEDart, jehož program je složen převážně z představení souborů z Prostějova a okolí. V Prostějově působí fantastičtí hudebníci jako je klavírista Daniel Jun, Ondřej Mucha a další umělci, pro které je umění smyslem života. Dáváme našim umělcům dost prostoru v centru města?

V poslední době jsme v zastupitelstvu řešili otázku, jestli kultura má být sama o sobě zisková nebo jestli ji má město dotovat. Argumentace účetními údaji byla nadřazena všem přínosům kulturních počinů. Ano, usilujeme o realizaci záměru zastupitelstva z roku 2008, díky kterému mělo dojít k úpravě současného Kulturního a společenského centra a jeho okolí, aby mohlo sloužit kultuře a všem občanům města. Chceme, aby prostor pro kulturu ve všech formách byl součástí srdce města.

Zastáváme názor, že kultura a možnost kulturního vyžití, ať už pasivního z pohledu diváka nebo aktivního z pohledu umělce, přináší městu zisk nepřímo. Přináší lidem radost a spokojenost, umožňuje smysluplné využití volného času, rozvíjí nadání a motivuje k dosažení vyšších cílů. Jsme si jisti, že má smysl do kultury investovat a ne ji z důvodu červených čísel odepsat a odsunout na okraj města, aby se klesly náklady.

Kandidátka

Představujeme vám kandidáty do komunálních voleb 2014 za stranu TOP 09 a nezávislí Prostějované. Vytvořili jsme skupinu lidí, z nichž každý může významně přispět ke kvalitě života va našem městě. Každý, z těchto kandidátů by si zasloužil být první.

Postupně doplníme fotografie a medailonky každého z kandidátů.

1 Aleš Matyášek Ing. Aleš Matyášek jednatel společnosti TOP09
2 Marek Moudrý Ing. Marek Moudrý zástupce ředitele SOŠ bez polit. příslušnosti
3 Eva Šrotová Mgr. Eva Šrotová odborná referentka OSSZ TOP09
4 Václav Kolář PhDr. Václav Kolář ředitel gymnázia v důchodu bez polit. příslušnosti
5 Martina Reková Martina Reková jednatelka společnosti bez polit. příslušnosti
6 Aleš Nevrla MUDr. Aleš Nevrla primář, gynekolog bez polit. příslušnosti
7 Petr Šilhánek Ing. Petr Šilhánek ředitel, pobočky banky bez polit. příslušnosti
8 Maria Řičánková PhDr. Maria Řičánková jednatelka společnosti bez polit. příslušnosti
9 Markéta Novotná Ing. Markéta Novotná vedoucí CCU bez polit. příslušnosti
10 Stanislav Spurný MUDr. Stanislav Spurný dětský lékař bez polit. příslušnosti
11 Veronika Tobolová Bc. Veronika Tobolová, DiS. studentka bez polit. příslušnosti
12 Václav Kopečný Ing. Václav Kopečný CSc. vysokoškolský učitel bez polit. příslušnosti
13 Jitka Chalánková MUDr. Jitka Chalánková poslankyně PSP ČR TOP09
14 Danuše Pelikánová MUDr. Danuše Pelikánová odborná lékařka bez polit. příslušnosti
15 Jaromír Tobola Jaromír Tobola technik TOP09
16 Iveta Černá Iveta Černá obchodnice TOP09
17 Michal Drozd Ing. Michal Drozd projektový plánovač TOP09
18 Václav Kopka Václav Kopka finanční konzultant bez polit. příslušnosti
19 Gabriela Slámová Gabriela Slámová pojišťovací poradkyně bez polit. příslušnosti
20 Miloš Kvapil PhDr. Miloš Kvapil ředitel knihovny v důchodu TOP09
21 Miroslav Zikmund Ing. Miroslav Zikmund stavební inženýr bez polit. příslušnosti
22 Zdeněk Dokládal MUDr. Zdeněk Dokládal lékař anesteziolog TOP09
23 Kristina Vařeková Kristina Vařeková důchodkyně bez polit. příslušnosti
24 Pavla Dobrovolná Mgr. Pavla Dobrovolná právnička bez polit. příslušnosti
25 Daniel Kolář Bc. Daniel Kolář vedoucí řízení jakosti TOP09
26 Michal Polák Michal Polák referent správy majetku TOP09
27 Hana Vačkářová Mgr. Hana Vačkářová fyzioterapeutka bez polit. příslušnosti
28 Jiří Praus MUDr. Jiří Praus lékař, neurolog bez polit. příslušnosti
29 Tomáš Peka Tomáš Peka zahradník bez polit. příslušnosti
30 Zdeněk Mendl Ing. Zdeněk Mendl ředitel SŠ v důchodě bez polit. příslušnosti
31 Zdeněk Pokorný Zdeněk Pokorný soukromý zemědělec bez polit. příslušnosti
32 Vratislav Čeřovský Vratislav Čeřovský mistr odborného výcviku bez polit. příslušnosti
33 Břetislav Večerka Břetislav Večerka živnostník TOP09
34 David Sedláček Mgr. David Sedláček středoškolský učitel bez polit. příslušnosti
35 František Crhonek Ing. František Crhonek technik

bez polit. příslušnosti

 

Tisková zpráva ke schválení kandidátky zde: Kandidátka je schválena! Lídrem bude Ing. Aleš Matyášek

Volební program

Volební program vám brzy představíme.

 • Kandidátka
 • Volební program TOP 09 a nezávislí Prostějované

   

   

  Vážení a milí spoluobčané,

  Tento program je postaven na konzervativních hodnotách tak, aby každý občan našeho města měl šanci ke zdravému rozvoji a prostor ke spokojenému životu. Jsme přesvědčeni, že tento program společně s Vámi uskutečníme. Víme, že to jde jinak!

  Ing. Aleš Matyášek, kandidát na primátora