Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Mgr. David Sedláček

Mgr. David Sedláček

Ing. František Crhonek

Ing. František Crhonek

Bc. Veronika Tobolová, DiS.

Bc. Veronika Tobolová, DiS.Jmenuji se Veronika Tobolová. V mém rodném Prostějově jsem absolvovala Cyrilometodějské gymnázium a poté nastoupila na CARITAS - Vyšší odbornou školu sociální v Olomouci. V roce 2013 jsem absolvovala bakalářský program v oboru Charitativní a sociální práce. Ve studiu stále pokračuji a věnuji se zejména kontrole kvality sociálních služeb. Mezi mé pracovní zkušenosti patří zatím hlavně prázdninové brigády, jak už to tak u studentů bývá. Během studia jsem však měla možnost pracovat v rámci praxe v zařízeních, poskytující sociální a zdravotní péči různým cílovým skupinám, např. Dům pokojného stáří Bohuslavice, středisko Samaritán pro lidi bez domova, Azylový dům pro ženy nebo Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy. Zkušenosti mám také se sociální prací v zahraničí, kde jsem strávila dva měsíce jako koordinátor sociálních služeb potřebným lidem. Své zkušenosti bych chtěla nabídnout při komplexním řešení Prostějovské sociální politiky, tak abychom všem občanům byli schopni nabídnout důstojný život, navzdory nesnázím, se kterými se v životě setkali.

MUDr. Jitka Chalánková

MUDr. Stanislav SpurnýJmenuji se Jitka Chalánková. Narodila jsem se 23. 3. 1957 v Bruntále v rodině lékaře a dětství jsem prožila v Náměšti na Hané.

Absolvovala jsem Gymnázium v Olomouci – Hejčíně. I přes skutečnost, že jsem střední školu studovala v letech tuhé normalizace sedmdesátých let, domnívám se, že možnost otevřeného diskutování o nejrůznějších problémech společnosti zde byla značná. Zde se dá vystopovat počátek mého zájmu o politiku.

V roce 1982 jsem promovala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého – obor všeobecné lékařství. Pracovala jsem jako dětská lékařka v Prostějově. Jsem společnicí nestátního zdravotnického zařízení ProMedica s.r.o., které se zabývá lékařskou diagnostikou.

Jsem vdaná a mám čtyři děti, které se s manželem Tomášem snažíme vést tak, aby se z toho jednou mnozí radovali. Volný čas věnuji lyžování, plavání, cyklistice nebo četbě.

V letech 2004 až 2008 jsem působila jako náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje (za KDU-ČSL) pro oblast sociálních věcí, životního prostředí a rozvoje venkova. Od roku 2012 jsem členkou Zastupitelstva Olomouckého kraje a od roku 2010 poslankyní Parlamentu České republiky za TOP 09. Právě práce poslankyně mne nutí zůstávat v úzkém spojení s lidmi prostřednictvím komunální politiky. Prostřednictvím občanů mohu poznávat jejich problémy a snažit se je řešit pomocí návrhů v Parlamentu.

Ing. Aleš Matyášek

Ing. Aleš MatyášekMé jméno je Aleš Matyášek. Je mi 52 let a jsem rodilým Prostějovákem. Poslední 4 roky jsem měl možnost zblízka poznat práci v zastupitelstvu našeho města.

Původním vzděláním jsem matematik, avšak běh života mě přiměl studovat i jiné obory. A tak jsem též absolvoval magisterské studium na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT a v současnosti si rozšiřuji obzory v oboru teologie na CMTF Univerzity Palackého v Olomouci. Po vojně jsem krátce vedl středisko plavecké výuky a v letech 1987 až 1995 jsem pracoval na vývoji informačních systémů v Obchodních sladovnách. Před rokem jsem opustil po 17 letech pozici ředitele v menší zahraniční developerské společnosti. Nyní pracuji ve společnosti vlastní. Kromě toho se ve zbývajícím čase věnuji trenérské práci v plaveckém oddíle.

S manželkou Ivanou máme dvě dcery. I když se na počátku zmiňuji o svých dosavadních profesích, vím, že největším mým bohatstvím je právě moje rodina. Je mým zázemím a oporou, radostí a školou opravdového života. Je to opravdu to nejcennější, co na tomto světě mám.

V roce 2009 jsem vstoupil do tehdy se rodící TOP09. V následujícím roce jsme spolu s dalšími kolegy obsadili díky voličům 6 křesel v zastupitelstvu. Ač v opozici, pracovali jsme naplno, což dokládá řada našich návrhů k projednávaným věcem. Dá se říci, že jsme pronikli pod pokličku místní politiky. Nabyté zkušenosti mohu zúročit při práci na její změně. Záleží ale také na Vás!

 • Kandidátka
 • Volební program TOP 09 a nezávislí Prostějované

   

   

  Vážení a milí spoluobčané,

  Tento program je postaven na konzervativních hodnotách tak, aby každý občan našeho města měl šanci ke zdravému rozvoji a prostor ke spokojenému životu. Jsme přesvědčeni, že tento program společně s Vámi uskutečníme. Víme, že to jde jinak!

  Ing. Aleš Matyášek, kandidát na primátora

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain