Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

PhDr. Miloš Kvapil

PhDr. Miloš KvapilMé jméno je Miloš Kvapil. Jsem už pátým rokem důchodce, nikoliv však důchodce pasivní.

Celý život jsem se zajímal o literaturu a její působení na populaci. V současné době je její funkce umenšována ve prospěch sportu. Soudím, že podpora sportu v této historické situaci navozuje mínění, že lze žít na úkor druhých tím způsobem, že se budu věnovat pouze a výlučně sportu. Proti této qasifilosofii se naše strana musí radikálně postavit a zdůraznit, že jen cílevědomá a smysluplná práce je nejen cílem ale i prostředkem ke zvýšení úrovně, a to nejen našeho města.

Jsem ženat, mám čtyři dcery a osm vnoučat. Miluji turistiku bez ohledu na nadmořskou výšku a publikuji texty poetické i odborně knihovnické. Jsem prostějovským rodákem a přesto, co jsem v Prostějově všechno zažil, mám toto město a většinu jeho obyvatel rád.

Ing. Miroslav Zikmund

Ing. Miroslav ZikmundJmenuji se Miroslav Zikmund. Narodil jsem se v Prostějově.

Po maturitě na zdejší jedenáctiletce jsem absolvoval stavební fakultu brněnské techniky. Pracoval jsem v Olomouci, v Praze a od poloviny 70. let v Prostějově.

Po volbách v roce 1990 jsem byl zvolen starostou města. Nyní se jako penzista spolu s manželkou věnuji rodině (máme dvě děti a čtyři vnuky) a svým zálibám, tedy hudbě, rekreačnímu sportu, zahrádce a sledování a kritice života v našem městě.

Po celý život jsem hrdý Prostějovák a svému městu přeji vyřešení dopravy v centru dalším budováním vnějšího dopravního okruhu, dokončení sítě cyklostezek, vyřešení problému kulturního domu jeho rekonstrukcí a důstojným využitím pro potřeby města, moderní plavecký stadion, zlepšení údržby chodníků a silnic, další rozšiřování zeleně a zejména spokojené a šťastné obyvatele.

MUDr. Zdeněk Dokládal

MUDr. Zdeněk Dokládal

Kristina Vařeková

Kristina Vařeková

Mgr. Pavla Dobrovolná

Mgr. Pavla DobrovolnáJmenuji se Pavla Dobrovolná. Narodila jsem se v Prostějově, kde také žiji.

Po úspěšném ukončení studia na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově jsem nastoupila na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od svého vystudovaného oboru jsem se nikdy příliš nevzdálila, ať jsem pracovala jako vedoucí realitní kanceláře, později jako šéfredaktorka inzertních tiskovin nebo nyní v právním oddělení firmy vyrábějící izolační skla.

Bydlím v Prostějově i se svými dvěma dětmi. Ve volném čase se věnujeme sportu, který máme všichni rádi.

Mám důvěru v lidi v TOP 09 a líbí se mi jejich program. Chtěla bych se zasadit zejména o zrušení heren na území našeho města. Děkuji za vaši podporu.

 • Kandidátka
 • Volební program TOP 09 a nezávislí Prostějované

   

   

  Vážení a milí spoluobčané,

  Tento program je postaven na konzervativních hodnotách tak, aby každý občan našeho města měl šanci ke zdravému rozvoji a prostor ke spokojenému životu. Jsme přesvědčeni, že tento program společně s Vámi uskutečníme. Víme, že to jde jinak!

  Ing. Aleš Matyášek, kandidát na primátora