Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

3. Prostějov - město kvalitního vstupu do života

 • Vážíme si práce pedagogů, učitelů, vychovatelů, cvičitelů, trenérů a všech, kdo s dětmi poctivě pracují, a v rámci možností města ji oceníme.
 • Vytvoříme a do rozpočtu zařadíme program podpory mimoškolní práce s dětmi.
 • Podporujeme zřízení církevní základní školy.
 • Obnovíme a doplníme infrastrukturu školských zařízení i pro širší využití veřejností.
 • Obnovíme funkční systém mateřských škol.
 • Budeme podporovat moderní metody vzdělávání ve školách a napomáhat vyhledávání a realizaci moderních projektů pro výuku.
 • Budeme se věnovat spolupráci mezi základními a středními školami tak, aby se oba stupně doplňovaly a na sebe navazovaly. Spoluprací se středními školami nabídneme nové možnosti výuky cizích jazyků a dalších předmětů na základních školách.
 • Najdeme nové cesty spolupráce vzdělání a podnikání.
 • Budeme hledat řešení pro výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny.
 • Pomůžeme vstupu do samostatného života také dětem z dětských domovů.

 

4. Prostějov - město malého a drobného podnikání

 • Pro rozvoj města je zásadní spolupráce a atmosféra důvěry mezi městem a podnikateli. Pro tuto oblast budeme získávat zkušenosti i v jiných městech.
 • Umožníme parkování v centru města tak, aby nebylo překážkou při nákupech občanů a podnikání.
 • Podnikání podpoříme snížením nebo zrušením pronájmu ploch pro zajímavé a vhodné zpestření nabídky, např. venkovní zahrádky kaváren.
 • Umožníme vznik podnikatelských inkubátorů pro začínající podnikatele v nevyužitých městských objektech.
 • Najdeme cesty jak pomoci těm, kteří uvažují o založení živnosti nebo drobné firmy.
 • Zřídíme fungující informační katalog malých firem a řemesel na webu města, dáme prostor pro reklamu, např. na webu města nebo v Radničních listech.
 • Do drobných projektů města zapojíme malé prostějovské firmy.
 • Rozšíříme s partnery vzdělávání týkající se legislativních požadavků spojených s podnikatelskou činností, např. změny zákonů.
 • Na Hané je samozřejmé podporovat regionální dodavatele potravin a zemědělských produktů.

 

5. Prostějov - město sociální odpovědnosti

 • Zpracujeme jasnou a srozumitelnou koncepci sociální práce ve městě.
 • Možnosti pro naplnění našeho programu vidíme ve spolupráci s církvemi a organizacemi, které se sociální práci věnují.
 • Úzce navážeme spolupráci s Úřadem práce při vytváření pracovních míst pro veřejně prospěšné práce, při znovuvytvoření veřejné služby za nových podmínek.
 • Podpoříme péči o starší spoluobčany, sociálně potřebné i zdravotně znevýhodněné.
 • Vypracujeme s poskytovateli sociální péče etický kodex jejich činnosti pro naše město a budeme požadovat profesní, etickou i duchovní kvalitu této činnosti.
 • Vytvoříme podmínky pro to, aby se odpovídající péče dostalo sociálně potřebným spoluobčanům.
 • Pokusíme se ve spolupráci s odbornými partnery pomoci lidem, kteří se ocitli na sociálním dně.
 • Prověříme možnosti vzniku potravinové banky. K této spolupráci přizveme obchodní řetězce i soukromníky.
 • Prověříme možnost vzniku jídelny pro sociálně slabé občany a možnost příspěvků na obědy ve školních jídelnách pro děti ze sociálně slabých rodin.
 • Otevřená je pro nás i otázka zapojení jedinců po návratu z vězení či léčebných ústavů do běžného života, i zde je třeba udělat první kroky.

 

6. Prostějov - město čisté a bezpečné

 • Naší cestou je spolupráce s malými firmami na obnovení každodenní běžné péče o čistotu a úpravu města.
 • Práce Městské policie v ulicích města musí být respektována, musí být vidět a musí být kvalitní. Našim cílem je, aby se občané nebáli chodit ve dne ani v noci po veřejných prostranstvích.
 • Postaráme se o obnovu, opravu a šetrnou údržbu chodníků a komunikací ve městě.
 • Snaha o odklon dálkové dopravy mimo město je dlouhodobý problém, zde navážeme na předchozí řešení, prověříme jejich přínosy a budeme pokračovat.
 • Postaráme se o čistotu, bezpečnost a údržbu v lesoparku Hloučela.
 • O zeleni ve městě není třeba mluvit, je třeba se o ni starat.

7. Prostějov - město živé, společenské a kulturní

 • Obnovíme význam a přitažlivost přirozených urbanistických center našeho města jako míst setkávání lidí.
 • Budeme se snažit o oživení Masarykova náměstí, tak aby se společenský život stal přirozenou součástí dění v historickém centru města.
 • Od společnosti Manthellan budeme požadovat doložení vývoje projektu, důvodů jeho odchýlení od soutěžního návrhu a prokázání jeho ekonomické reálnosti.
 • Trváme na moderním a citlivém vyřešení otázky zástavby ve středu města.
 • Nedopustíme likvidaci a odstranění kulturního zázemí z centra města.
 • Navážeme skutečné partnerství se všemi organizacemi, které se kulturní činností ve městě zabývají.
 • Vytvoříme prostředí aktivní spolupráce s občany na rozvoji kulturního dění ve městě.
 • Kandidátka
 • Volební program TOP 09 a nezávislí Prostějované

   

   

  Vážení a milí spoluobčané,

  Tento program je postaven na konzervativních hodnotách tak, aby každý občan našeho města měl šanci ke zdravému rozvoji a prostor ke spokojenému životu. Jsme přesvědčeni, že tento program společně s Vámi uskutečníme. Víme, že to jde jinak!

  Ing. Aleš Matyášek, kandidát na primátora