Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Ing. Václav Kopečný CSc.

Ing. Václav Kopečný CSc.Mé jméno je Václav Kopečný. Narodil jsem se v Prostějově-Vrahovicích v rodině vědeckého pracovníka a žiji zde dodnes. Jsem prostředním z pěti dětí. To, a že náš otec byl významným vědcem (lingvistou) s výrazným křesťanským cítěním, mne zprvu bezděčně a později uvědoměle silně formovalo (sociální cítění a vášeň k poznávání).

Vyrůstali jsme na předměstí Prostějova. Vztah k toulkám, krajině, přírodě mne přivedl ke geologii, mé velké a celoživotní lásce. Od začátku profesní dráhy jsem působil jako vysokoškolský pedagog a vědecko-výzkumný pracovník (na katedře geologie PřF UP). Rád jsem svoje poznatky a zkušenosti předával, rád jsem učil (a dodnes učím), rád jsem chodil krajinou, při tom dělal geologické mapy a výzkumy na mnoha místech naší vlasti, hlavně na Vysočině a v Jeseníkách, různé geologické posudky jinde, naši zemi trochu znám (je tak krásná; mrzí mě, že většinu neznám). Zlatým hřebem byla účast na geologických expedicích v Jemenu, celkově tři roky. V odlehlých místech, kam noha cizincova dosud nevkročila, za neuvěřitelných podmínek. To člověka naučilo uvědomit si, co je v životě důležité, čili skromnost, nadhled, přátelství atp. Pár měsíců jsem pracoval jako geolog na uhelném dole uprostřed džungle na Borneu. Mám asi 30 odborných publikací (nepočítal jsem to), zpracoval jsem petrografický systém krystalinika jihu Arabského poloostrova. Přes dvacet let jsem pracoval jako úředník na odborech ŽP v PV a OL.

Jsem ženatý, manželka MUDr. Eva Kopečná je praktická lékařka, máme dvě dospělé děti.

Jako věřící křesťan mám přirozenou tendenci ke konzervatismu, tj. prosazování důsledné osobní svobody a s ní související odpovědnost, úcta k tradicemi osvědčeným a ověřeným životním hodnotám. Konzervativní hodnotou je také finanční efektivita, úspornost, odpovědnost za stav světa, konkrétně té části světa, kterou mohu ovlivnit. Odpovědnost za prostředí, v němž moje rodina žije: nejen životní prostředí ve smyslu přírody, ale opravdu to prostředí, v němž žijeme a jehož nejsme vlastníci, nýbrž správcové a našim potomkům odpovídáme za jeho stav. Proto je třeba postupovat proti zadlužování a s velkým rozmyslem a efektivně nakládat s veřejnými prostředky a veřejným majetkem, jakoby nám přes ramena koukali naši pravnuci.

Mám naději, že toto všechno je zahrnuto v poslání TOP 09, jediné strany, která má ke konzervatismu blízko.

MUDr. Danuše Pelikánová

MUDr. Danuše PelikánováMé jméno je Danuše Pelikánová. Narodila jsem se v roce 1968. Od dětství a až do současnosti bydlím v Prostějově, ke kterému mám vřelý vztah.

Pracuji jako ambulantní specialista-lékařka-pro choroby kožní a pohlavní. Ordinaci provozuji ve zdravotnickém zařízení na ulici Karlov v Prostějově.

Do zastupitelstva jsem byla zvolena před osmi lety jako nezávislý kandidát Strany zelených a před čtyřmi lety jako nezávislý kandidát za TOP 09. Vzhledem k povolebnímu výsledku - pokračování již zavedené “velké koalice“, která na radnici vytvořila pohodlnou většinu, s možností o všem bez diskuse rozhodovat, jsme se v klubu opozičních zastupitelů snažili hájit zájmy občanů našeho města. K mnoha rozhodnutím vedení města jsme však mohli vyjádřit pouze své osobní stanovisko nebo podat protinávrh. Úspěchem v tomto volebním období bylo alespoň kosmetické omezení působení heren na území města.

Kandidátka TOP 09 a nezávislí Prostějované má kvalitní a dobře nastavený program rozvoje města, na kterém se podílela řada osobností, odborníky z různých odvětví na kandidátní listině a předpoklad týmové práce. Program TOP 09 mi umožňuje i nadále prosazovat mé priority, zdravé životní prostředí a podporu kvalitní sociální politiky města, se zaměřením na mládež i starší občany.

Přijďte dát v říjnových volbách do městského zastupitelstva hlas kandidátce TOP 09 a nezávislí Prostějované.

Iveta Černá

Iveta Černá

Václav Kopka

Václav KopkaDobrý den jmenuji se Václav Kopka, těší mne, někteří mne znáte jako DJ.

Nejsem zastáncem dlouho obsáhlého představování, vypisování mých pracovních aktivit.

Celý svůj život si myslím, že platí “Politik je ten co si myslí něco jiného, než co říká.” Rád bych dokázal nejen Vám, ale i sobě, že to tak není.

Jsem obyčejný Prostějovan a mám zájem se aktivně podílet na řízení a rozvoji svého rodného města. Protože již 4 roky aktivně pracuji v kulturní komisi Rady města Prostějova, myslím si, že mohu být se svými zkušenostmi platným zastupitelem.

Jestliže mi dáte důvěru, využiju svých zkušeností na to, aby se kultura v Prostějově posunula opět o něco výše.

 

Ing. Michal Drozd

Ing. Michal DrozdDobrý den, jmenuji se Michal Drozd a jsem projektovým plánovačem ve společnosti Mürdter Dvořák v Olšanech u Prostějova.

To, kde člověk pracuje, však není podle mého názoru to nejdůležitější. Mnohem větší váhu připisuji jeho postojům, názorům, myšlenkám a chování ve společnosti. Do politiky vstupuji proto, že každý z nás má odpovědnost ze společnosti nejen brát, ale také přispět k jejímu rozvoji. A rozvojem není pouhé bezobsažné kritizování událostí, které nás ve městě trápí. O veřejné dění v Prostějově se zajímám již od doby svého studia na gymnáziu Jiřího Wolkera. Zájem o dění ve městě u mě neupadl ani během studia Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě.

Prostějov považuji za místo, které má oproti svým konkurentům jako je Přerov nebo Olomouc mnoho předností, které bych chtěl v novém volebním období dál aktivně rozvíjet.

Jsem člověk tvrdohlavý, cílevědomý, komunikace s lidmi mi není cizí a rád bych jí po svém zvolení maximálně využíval. Pouštím se se stejným zápalem do řízení projektů v práci i do výzvy přispět svými schopnostmi k tomu, aby město Prostějov bylo příjemným místem pro život.

 • Kandidátka
 • Volební program TOP 09 a nezávislí Prostějované

   

   

  Vážení a milí spoluobčané,

  Tento program je postaven na konzervativních hodnotách tak, aby každý občan našeho města měl šanci ke zdravému rozvoji a prostor ke spokojenému životu. Jsme přesvědčeni, že tento program společně s Vámi uskutečníme. Víme, že to jde jinak!

  Ing. Aleš Matyášek, kandidát na primátora