Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Iveta Černá

Iveta Černá

Václav Kopka

Václav KopkaDobrý den jmenuji se Václav Kopka, těší mne, někteří mne znáte jako DJ.

Nejsem zastáncem dlouho obsáhlého představování, vypisování mých pracovních aktivit.

Celý svůj život si myslím, že platí “Politik je ten co si myslí něco jiného, než co říká.” Rád bych dokázal nejen Vám, ale i sobě, že to tak není.

Jsem obyčejný Prostějovan a mám zájem se aktivně podílet na řízení a rozvoji svého rodného města. Protože již 4 roky aktivně pracuji v kulturní komisi Rady města Prostějova, myslím si, že mohu být se svými zkušenostmi platným zastupitelem.

Jestliže mi dáte důvěru, využiju svých zkušeností na to, aby se kultura v Prostějově posunula opět o něco výše.

 

Ing. Michal Drozd

Ing. Michal DrozdDobrý den, jmenuji se Michal Drozd a jsem projektovým plánovačem ve společnosti Mürdter Dvořák v Olšanech u Prostějova.

To, kde člověk pracuje, však není podle mého názoru to nejdůležitější. Mnohem větší váhu připisuji jeho postojům, názorům, myšlenkám a chování ve společnosti. Do politiky vstupuji proto, že každý z nás má odpovědnost ze společnosti nejen brát, ale také přispět k jejímu rozvoji. A rozvojem není pouhé bezobsažné kritizování událostí, které nás ve městě trápí. O veřejné dění v Prostějově se zajímám již od doby svého studia na gymnáziu Jiřího Wolkera. Zájem o dění ve městě u mě neupadl ani během studia Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě.

Prostějov považuji za místo, které má oproti svým konkurentům jako je Přerov nebo Olomouc mnoho předností, které bych chtěl v novém volebním období dál aktivně rozvíjet.

Jsem člověk tvrdohlavý, cílevědomý, komunikace s lidmi mi není cizí a rád bych jí po svém zvolení maximálně využíval. Pouštím se se stejným zápalem do řízení projektů v práci i do výzvy přispět svými schopnostmi k tomu, aby město Prostějov bylo příjemným místem pro život.

Gabriela Slámová

Gabriela Slámová

PhDr. Miloš Kvapil

PhDr. Miloš KvapilMé jméno je Miloš Kvapil. Jsem už pátým rokem důchodce, nikoliv však důchodce pasivní.

Celý život jsem se zajímal o literaturu a její působení na populaci. V současné době je její funkce umenšována ve prospěch sportu. Soudím, že podpora sportu v této historické situaci navozuje mínění, že lze žít na úkor druhých tím způsobem, že se budu věnovat pouze a výlučně sportu. Proti této qasifilosofii se naše strana musí radikálně postavit a zdůraznit, že jen cílevědomá a smysluplná práce je nejen cílem ale i prostředkem ke zvýšení úrovně, a to nejen našeho města.

Jsem ženat, mám čtyři dcery a osm vnoučat. Miluji turistiku bez ohledu na nadmořskou výšku a publikuji texty poetické i odborně knihovnické. Jsem prostějovským rodákem a přesto, co jsem v Prostějově všechno zažil, mám toto město a většinu jeho obyvatel rád.

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich