Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

PhDr. Václav Kolář

PhDr. Václav KolářJmenuji se Václav Kolář. Po středoškolských studiích jsem vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zde jsem také poznal svou budoucí manželku, prostějovskou rodačku. Po několika kratších epizodách jsem zakotvil na Střední průmyslové škole oděvní v Prostějově na dlouhých devatenáct let. Po sametové revoluci jsem přešel na Gymnázium Jiřího Wolkera a věnoval se v Občanském fóru komunální politice. Po zániku OF jsem kandidoval na kandidátce ODA a v dalších sdruženích vždy jako nezávislý kandidát. Od roku 1994 jsem byl ředitelem Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova až do odchodu do důchodu.

Politicky jsem zastával vždy pozici pravého středu a snažil se vystupovat tak, aby podstatné hodnoty svobody, demokracie a humanity nebyly opomenuty. Akcent na tyto hodnoty vnímám v TOP 09 a za tuto stranu opětovně kandiduje.

Manželka Jaroslava učila na Gymnáziu Jiřího Wolkera, naposledy ve funkci zástupkyně ředitele, nyní je v důchodu. Máme dvě dospělé děti. Dcera Jana je odbornou asistentkou na katedře bohemistiky na Filozofické fakultě v Olomouci. Syn Ondřej je evangelickým farářem v Praze-Kobylisích.

Vždy jsem zastával důležité hodnoty, jakými je slušnost v mezilidských vztazích, úcta k lidem a k nezpochybnitelným hodnotám, které je třeba chránit v tomto rozkolísaném světě. Věřím, že sestava na kandidátce TOP 09 a nezávislí Prostějované má sílu tyto hodnotay prosazovat i v politice.

MUDr. Aleš Nevrla

MUDr. Aleš NevrlaJmenuji se Aleš Nevrla. Narodil jsem se v roce 1955 v lékařské rodině. Otec byl primářem gynekologicko-porodnického oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci. Vystudoval jsem Lékařskou fakultu Palackého university v Olomouci a po promoci v roce 1981 a absolvování vojenské služby jsem nastoupil jako lékař na ženské oddělení Nemocnice Prostějov, kde s přestávkami pracuji dodnes. V letech 1987 - 1991 jsem působil jako zdravotnický expert v Libyi. Po návratu do Prostějova jsem se věnoval miniinvazivní chirurgii. Tehdy se do okresní nemocnice podařilo zavést laparoskopickou operativu, která tolik nezatěžuje pacienta a usnadňuje rekonvalescenci . V roce 1995 jsem přijal nabídku na post přednosty ženského oddělení ve Zlíně. A v roce 1999 jsem se stal primářem gynekologicko – porodnického oddělení nemocnice v Kroměříži. V roce 2001 jsem se definitivně vrátil do Prostějova, kde na pozici primáře pracuji dosud.

Permanentní stres operačního oboru vyvažuji svými zálibami. Věnuji se především literatuře - hlavně literatuře faktu, rád navštěvuji divadelní představení a koncerty. Ve volném čase rovněž sportuji. Mám rád cyklistiku, tenis a střelbu a srdeční záležitostí je pro mě potápění. K tomuto sportu jsem přivedl oba své syny.

V komunální politice jsem pracoval 4 roky. V případě znovuzvolení se chci věnovat problematice, která souvisí s moji profesi - sociální a zdravotní, především oblasti péče o seniory. Jako výzvu vidím obnovení areálu kláštera Milosrdných bratří a jeho navrácení původnímu poslání formou péče o pacienty a potřebné.

Martina Reková

Martina RekováJmenuji se Martina Reková a narodila jsem se 11.8.1967 v Brně. Po studiu na prostějovském gymnáziu Jiřího Wolkera jsem využila příležitosti začít podnikat v oboru povrchových úprav.

První galvanickou linku jsme s manželem postavili již v r. 1991 a od té doby aktivně pracujeme ve vlastní společnosti. Začátky podnikání v garáži nahradila firma Galva s.r.o. s padesáti zaměstnanci a dobrou rodinnou atmosférou.

Snažím se stále něco zlepšovat, což je doufám vidět na mé práci ve firmě. Pracuji však i sama na sobě - stále se vzdělávám na VUT v Brně.

Jsem vdaná, mám dvě dcery a s manželem žijeme v Prostějově. Mým největším koníčkem je sport, který naplňuje veškerý můj volný čas. Věnuji se mládeži ve Squashovém klubu Prostějov, který vedu a podporuji.

Do politického dění v Prostějově se chci zapojit se svými zkušenostmi a pozitivním náhledem na svět. Dejte mi svou důvěru.

Ing. Markéta Novotná

Ing. Markéta Novotná

Jmenuji se Markéta Novotná, narodila jsem se v roce 1986 v Prostějově. Zde jsem také vystudovala Cyrilometodějské gymnázium a nastoupila na VŠE v Praze. Obor Mezinárodní obchod mě nakonec tolik nezaujal, ale vedlejší specializace Komerční komunikace mi přirostla k srdci zvláště v době, kdy jsem mohla jako dobrovolník pomáhat v propagaci aktivit Salesiánské asociace Dona Boska, která vysílá mladé lidi do rozvojových zemí. Já jsem odvahu vycestovat nenašla, ale vrátila jsem se do Prostějova, kde jsem se zapojila do činnosti. Jednak jako trenérka plavání v TJ Prostějov, kde vedu tým třiceti plavců od deseti do třinácti let a také v aktivitách za zachování společenského sálu v centru města.

Politika mě přivádí k úžasu. První "úžas" přichází vždycky na jednáních zastupitelstva, která poslední tři roky trávím na galerii a sleduji, jak se v Prostějově rozhoduje o osudu města. Mnohdy se plýtvá s penězi, které jsou jinde potřeba nebo se zvláštně jedná s občany, kteří vystoupí v diskuzi. Nelíbí se mi to.

Druhý úžas přišel po přečtení životopisů ostatních kandidátů na kandidátce TOP 09 a nezávislí Prostějované a po seznámení se s nimi. Jsou zde lidé, kteří mohou Prostějovu mnoho nabídnout, jsou zde odborníci i lidé se zdravým pohledem na svět. Jsem ráda, že mohu být součástí této kandidátky a pevně věřím, že budeme moci realizovat náš volební program.

Ing. Petr Šilhánek

Ing. Petr Šilhánek

Ano, máte úplnou pravdu. Už víc než 51 let se jmenuji Petr Šilhánek a jsem beznadějným Prostějovákem. Oba moji rodiče pocházejí z Prostějova, já jsem se narodil v Prostějově, oženil jsem se v Prostějově, z manželky Jiřinky jsem udělal Prostějovačku  a syna Jeníka mi taky uvítali na radnici v Prostějově. I vzdělání jsem získal v Prostějově, s jedinou výjimkou, kdy jsem byl ve škole v Ostravě, protože takovou školu zde zatím nemáme. Mimochodem, hádejte, kde jsem absolvoval autoškolu.

Nudné mi to u nás ve městě nepřipadá, myslím, že Prostějov je v takovém pomyslném středu republiky a ta zase ve středu Evropy, takže se domnívám, že je to dost důležité město.

A aby toho nebylo málo, mým koníčkem je sbírání drobných upomínek (jako pohledy, kalendáříky a další zajímavé drobnosti) taky hlavně z Prostějova nebo o Prostějově.  Do zaměstnání chodím denně a rád, taky v Prostějově.

No a tak se chci ucházet o přízeň Vás, ano Vás, co si tento medailonek čtete a pokud mě zvolíte, tak chci pomáhat, aby ten Prostějov byl ještě hezčí, a aby tu žili spokojení lidé.

Na závěr mi dovolte několik vážných vět. Od roku 1991 pracuji v bankovnictví, kde se svými kolegy nabízím klientům finanční služby. Proto bych se rád v případě svého zvolení angažoval v oblasti financí a hospodaření města. Mezi mé zájmy patří kultura a cestovní ruch, a proto nabízím svou pomoc i v těchto oblastech. Prostějov má několik významných objektů, které jsou ve špatném stavu, a které jsou při vhodné rekonstrukci schopny nabídnout prostory pro kvalitní služby v sociální nebo kulturní sféře. Namátkou zmiňuji Klášter Milosrdných bratří.

Chtěl jsem, aby to krátké povídání o mě bylo netradiční, tak pokud Vás neoslovilo nebo se Vám nelíbilo, tak se na mě nezlobte. Celý život je příliš vážný a tak každý upřímný úsměv má cenu zlata. Váš kandidát Petr Šilhánek z Prostějova.

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain