Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

9. Prostějov - město reálných a potřebných investic

 • Přehodnotíme plán investic, který připravily předchozí reprezentace. Investice musí vycházet z potřeb města a jeho obyvatel.
 • Každou investici připravíme odpovědně a veřejně. Investice musí být reálné. Naši předkové nejdřív dvakrát měřili! Budeme se tímto principem řídit.
 • Přehodnotíme na základě nevyslyšených připomínek občanů i nový územní plán.
 • Budeme se starat nejen o centrum, ale i organické části našeho města – Vrahovice, Domamyslice, Čechovice, Krasice a Žešov.
 • O řešení parkování u nové nemocnice budeme nejen mluvit, ale budeme na něm pracovat.
 • Investice budeme připravovat tak, abychom maximálně využili evropské prostředky, které jsou určeny právě k obnově a zlepšení prostředí, v němž žijeme.
 • Prověříme řešení dopravy kruhovými objezdy na Poděbradově náměstí.
 • Provedeme rekonstrukci a dobudování zázemí školských zařízení pro volný čas, tak aby vzniklo více levných, jednoduchých a snadno dostupných zařízení.
 • Budeme pokračovat v rozvoji dopravní infrastruktury. Znovu prověříme možnost propojení Olomoucké ulice od kruhového objezdu u Držovic s Kosteleckou ulicí.
 • Prostějov si zaslouží skutečné relaxační centrum, v němž bude možné plavat i odpočívat, budeme se tomuto projektu odpovědně věnovat.

10. Prostějov - město citlivých řešení palčivých problémů

 • Nebude-li v našich silách některé problémy vyřešit, navážeme spolupráci s odborníky. Budeme přistupovat ke všem otázkám citlivě, profesionálně a zásadně ve shodě s Vámi, občany.
 • Zavedeme regulaci hazardních her na území města. Hazard neohrožuje pouze děti, ale celé rodiny, napříč generacemi.

Podpořte nás

Líbí se vám volební program kandidátky TOP 09 a nezávislí Prostějované? Chtěli byste nás podpořit v kampani do komunálních voleb? Ozvěte se nám! Za každou pomoc budeme vděční.

 

Jak můžete pomoci?

 • roznos materiálů do schránek

 • účast na předvolbních setkáních

 • vyvěšení plakátů na vámi vlastněných plochách

 

V případě vašeho zájmu prosím pošlete email na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Marek Moudrý

Ing. Marek MoudrýJmenuji se Marek Moudrý. Narodil jsem se 24. dubna 1974 v Prostějově. Jsem ženatý, s manželkou Renatou máme tři děti – Terezii (11 let), Marka (8 let) a Davida (5 let). Bydlíme v Prostějově - Krasicích.

V roce 1992 jsem absolvoval tehdejší Střední ekonomickou školu (současnou obchodní akademii) a poté vystudoval sociálně ekonomickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Bakalářské studium jsem absolvoval v oboru Regionální a lokální rozvoj a inženýrské studium v oboru Ekonomie a management se specializací na rozvoj regionů a sídel. Rok jsem učil na fakultě jako asistent a poté jsem se vrátil do Prostějova. Po vysoké škole jsem nastoupil na Střední odbornou školu podnikání a obchodu (tehdejší Soukromou střední podnikatelskou školu obchodu a služeb), kde jsem dodnes. Učím ekonomické předměty, legislativu a podnikání v EU a hlavně marketing, který je mojí srdeční záležitostí. Napsal jsem dvoudílnou učebnici Marketing – podstata marketingu a jsem spoluautorem učebnice Politologie a Člověk v mezinárodním prostředí. Od roku 2002 působím jako zástupce ředitele školy. V letech 2006-2010 jsem byl členem komise pro cestovní ruch a v letech 2010-2014 školské komise.

Do zastupitelstva jsem se rozhodl kandidovat, protože mi není lhostejné dění v Prostějově a své město mám rád. Chtěl bych svoji energii a nápady věnovat oblasti marketingu a cestovnímu ruchu. Prostějov je město s bohatou historií a množstvím památek, na které může být pyšné. Potenciál města se však bohužel efektivně nevyužívá. Bohaté dědictví našich předků leží víceméně ladem. Rozvoj turismu přitom přímo souvisí s rozvojem města. A proč si myslím, že je pro město důležitý marketing? Protože zajišťuje komunikaci s občany, prezentuje město za hranicemi regionu a řídí a organizuje propagaci kulturních, společenských a sportovních akcí. Navrhnu zřízení samostatného odboru magistrátu, který by propojoval marketing, turismus a kulturu. Město by se mělo naučit naslouchat občanům, turistům, podnikatelům a dalším cílovým skupinám a vnímat je jako zákazníky, zajímat se o jejich potřeby a přání. Přeji si, aby centrum Prostějova žilo celý rok zajímavými kulturními a sportovními akcemi a aby se stalo příjemným místem k žití a atraktivním cílem pro turisty. Věřím, že se tato vize dá realizovat.

Mgr. Eva Šrotová

Mgr. Eva ŠrotováJmenuji se Eva Šrotová. Do města Prostějova jsem se přistěhovala v roce 1977, tedy ve svých dvanácti letech. Po ukončení základní devítileté školní docházky jsem vystudovala Střední zdravotnickou školu a nastoupila ve „staré nemocnici“, jako zdravotní sestra. Protože jsem vždy chtěla studovat střední ekonomickou školu, ale opakovaně jsem nebyla přijata pro nesprávnou politickou orientaci mých rodičů, přihlásila jsem se k dalšímu studiu na dvouleté pomaturitní studium, které jsem následně úspěšně zakončila, a začala pracovat na České poště nejprve jako pracovnice u přepážky, později jako účetní. V tu dobu, kdy jsem již měla tři děti a začala se zajímat o jiné možnosti pracovního uplatnění, jsem využila nabídku pracovat v nově vznikající zdravotní pojišťovně Rezapo, na pobočce v Prostějově. V roce 1995, kdy v důsledku legislativních změn došlo k redukci zdravotních pojišťoven a zrušení pobočky, jsem nastoupila na Okresní správu sociálního zabezpečení, kde pracuji dodnes. V průběhu tohoto zaměstnání jsem vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně s titulem bakalář a následně v magisterském studijním programu Ostravskou Filozofickou fakultu v Ostravě, obor Sociální práce s poradenským zaměřením.

V průběhu času jsem město Prostějov vnímala v kontextu s potřebami a zájmy svými a svých nejbližších. Ráda vzpomínám na dětskou knihovnu, která byla umístěna v „zámeckých prostorách“ a měla své kouzlo, pro které jsem ji i se svými dětmi ráda navštěvovala. Rádi vzpomínáme i na společná cvičení rodičů s dětmi v „Sokole“, na která jsme se pečlivě připravovali a v poklusu je stíhali. Nemůžu opomenout Základní uměleckou školu Vladimíra Ambrose, kde jsem absolvovala obor hra na klavír, a kterou navštěvovaly i mé děti. Na perfektní koupání na koupališti „za velodromem“, „v koupelkách“, na oblíbenou Plumlovskou přehradu, kam se obyvatelé Prostějova o prázdninách přesídlovali.

Ve městě Prostějově došlo a dochází k neustálým změnám, což je nejen mnou, vnímáno tu pozitivně, tu méně vstřícně. Příkladem může být doprava, která se řeší v průběhu let opakovaně, od návrhů na zavedení trolejbusové dopravy, až po současné obchvaty, a ne vždy šťastně vyprojektované a realizované kruhové objezdy. Rozrůstá se síť cyklostezek, vysazuje se nová zeleň, opravují se parky, budují a upravují se dětská hřiště a sportoviště. Prostějov je „známý“ také tím, že je zde příliš mnoho obchodních center, která jsou i se svými předimenzovanými parkovišti nevyužitá. Městu by určitě prospělo, kdyby věnovalo více prostoru pro sportovně-relaxační centrum, využitelné po celý rok a dostupné cenově i nabídkou pro obyvatele všech věkových kategorií. Také počet parkovacích míst, hlavně na sídlištích, je bolestí města a měl by být komplexně řešen.

Věcí, které je potřeba řešit, o kterých je třeba diskutovat, je daleko více, a proto jsem se v roce 2010 stala členkou konzervativní a demokratické strany TOP 09, která mě svým programem oslovila natolik, že chci pomáhat při jeho realizaci. Jsem členkou dopravní komise Magistrátu města Prostějova a členkou národní sekce Evropské unie žen pro Českou republiku, která je nadstranickou organizací, s cílem prosazovat zejména rodinná témata a sociální politiku. Myslím si, že není správné odvracet se od problémů, ale že problémy jsou od toho, aby se řešily, vyřešily a posunuly nás dál. Chci, aby město, ve kterém se svojí rodinou bydlím, bylo městem s dobrou komunální a sociální politikou, přívětivé k potřebám svých občanů, aby přijímalo pouze kvalitní investiční pobídky, a dobře nakládalo se svěřenými finančními prostředky. Aby se do našeho města rádi vraceli turisté, a pro obyvatele Prostějova bylo dobrým domovem.

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain