Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Jaromír Tobola

Jaromír Tobola

Jmenuji se Miroslav Tobola. Jsem ženatý, mám 4 děti a 7 vnoučat. Mým koníčkem je turistika. V mém profesním životě jsem pracoval 10 let jako mistr stavbyvedoucí a později 17 let jako obchodník. Nyní pracuji jsem asistentem v chráněném bydlení.

Mira

 

PhDr. Maria Řičánková

PhDr. Maria ŘičánkováJmenuji se Maria Řičánková. Prostějov je moje rodné město. Narodila jsem se zde, prožila krásné dětství a vystudovala SVVŠ. Potom jsem se na pár let ocitla v Brně, kde jsem získávala vysokoškolské vědomosti z oboru sociologie a ekonomie.

S tímto vzděláním, navíc v roce 1974 a pro tu dobu naprosto nevhodným kádrovým profilem naší rodiny, nebyla šance najít v oboru sociologie uplatnění v prostějovských firmách. A tak jsem 20 let denně dojížděla do Přerova do Přerovských strojíren. Těžký průmysl se mi stal útočištěm a určitě zdrojem mnohých zkušeností, jak pracovních, tak osobních.

Jakmile to bylo po roce 1989 možné, vrátila jsem se zase do Prostějova. A přivedla sem jako jednatelka úspěšnou německou poradenskou firmu. V roce 2003 jsem se rozhodla „postavit na vlastní nohy“ a vyzkoušet si, co to je podnikat „za své“, postarat se sama o sebe i o své zaměstnance. Mám vlastní poradenskou a vzdělávací firmu, Studio CTC s .r.o. Díky tomu jsem neustále v kontaktu s podniky i různými institucemi. To mi dává možnost být držet krok s aktuální situací v našem průmyslu i správě, vnímat současné problémy, diskutovat s manažery, podnikateli, řadovými zaměstnanci, pracovníky státní správy i samosprávy. Mohu porovnávat, hledat se svými klienty optimální řešení, nabízet jim podporu, své znalosti a dlouholeté zkušenosti. A určitě i zpětně získávat, stále se učit.

Proč kandiduji v těchto komunálních volbách? Chci nabídnout to co znám a umím, přispět ke společnému dílu v našem městě. Protože mám Prostějov ráda!

MUDr. Stanislav Spurný

MUDr. Stanislav SpurnýJmenuji se Stanislav Spurný. Narodil jsem se před 57 lety do Držovic u Prostějova, kde jsem žil do svých vysokoškolských studií. Po maturitě na prostějovském gymnáziu jsem začal studovat na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem v červenci 1982 promoval. Krátce na to jsem nastoupil jako lékař na dětské oddělení prostějovské nemocnice. Od roku 1994 mám soukromou ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost.

Ženil jsem se jen jednou a se svou manželkou Alenou jsme se na dvacet let usadili ve Smržicích. V roce 2002 jsme se přestěhovali a stali se občany města Prostějova. Vychovali jsme dvě dcery a loni do rodiny přibyla vnučka.

Před čtyřmi lety jsem přijal nabídku kandidovat do městského zastupitelstva za TOP 09. Jsem od mládí konzervativně ukotvený, pravicově orientovaný a díky své profesi věřím, že i sociálně citlivý. Během uplynulého volebního období jsem pracoval po boku dalších pěti zastupitelů za TOP 09. Vytvořili jsme kompaktní opoziční tým čelící problematickým rozhodnutím radniční koalice. Neusiluji o osobní mandát, ale o podporu kandidátů TOP 09.

Jejich úspěch městu prospěje.

Ing. Václav Kopečný CSc.

Ing. Václav Kopečný CSc.Mé jméno je Václav Kopečný. Narodil jsem se v Prostějově-Vrahovicích v rodině vědeckého pracovníka a žiji zde dodnes. Jsem prostředním z pěti dětí. To, a že náš otec byl významným vědcem (lingvistou) s výrazným křesťanským cítěním, mne zprvu bezděčně a později uvědoměle silně formovalo (sociální cítění a vášeň k poznávání).

Vyrůstali jsme na předměstí Prostějova. Vztah k toulkám, krajině, přírodě mne přivedl ke geologii, mé velké a celoživotní lásce. Od začátku profesní dráhy jsem působil jako vysokoškolský pedagog a vědecko-výzkumný pracovník (na katedře geologie PřF UP). Rád jsem svoje poznatky a zkušenosti předával, rád jsem učil (a dodnes učím), rád jsem chodil krajinou, při tom dělal geologické mapy a výzkumy na mnoha místech naší vlasti, hlavně na Vysočině a v Jeseníkách, různé geologické posudky jinde, naši zemi trochu znám (je tak krásná; mrzí mě, že většinu neznám). Zlatým hřebem byla účast na geologických expedicích v Jemenu, celkově tři roky. V odlehlých místech, kam noha cizincova dosud nevkročila, za neuvěřitelných podmínek. To člověka naučilo uvědomit si, co je v životě důležité, čili skromnost, nadhled, přátelství atp. Pár měsíců jsem pracoval jako geolog na uhelném dole uprostřed džungle na Borneu. Mám asi 30 odborných publikací (nepočítal jsem to), zpracoval jsem petrografický systém krystalinika jihu Arabského poloostrova. Přes dvacet let jsem pracoval jako úředník na odborech ŽP v PV a OL.

Jsem ženatý, manželka MUDr. Eva Kopečná je praktická lékařka, máme dvě dospělé děti.

Jako věřící křesťan mám přirozenou tendenci ke konzervatismu, tj. prosazování důsledné osobní svobody a s ní související odpovědnost, úcta k tradicemi osvědčeným a ověřeným životním hodnotám. Konzervativní hodnotou je také finanční efektivita, úspornost, odpovědnost za stav světa, konkrétně té části světa, kterou mohu ovlivnit. Odpovědnost za prostředí, v němž moje rodina žije: nejen životní prostředí ve smyslu přírody, ale opravdu to prostředí, v němž žijeme a jehož nejsme vlastníci, nýbrž správcové a našim potomkům odpovídáme za jeho stav. Proto je třeba postupovat proti zadlužování a s velkým rozmyslem a efektivně nakládat s veřejnými prostředky a veřejným majetkem, jakoby nám přes ramena koukali naši pravnuci.

Mám naději, že toto všechno je zahrnuto v poslání TOP 09, jediné strany, která má ke konzervatismu blízko.

MUDr. Danuše Pelikánová

MUDr. Danuše PelikánováMé jméno je Danuše Pelikánová. Narodila jsem se v roce 1968. Od dětství a až do současnosti bydlím v Prostějově, ke kterému mám vřelý vztah.

Pracuji jako ambulantní specialista-lékařka-pro choroby kožní a pohlavní. Ordinaci provozuji ve zdravotnickém zařízení na ulici Karlov v Prostějově.

Do zastupitelstva jsem byla zvolena před osmi lety jako nezávislý kandidát Strany zelených a před čtyřmi lety jako nezávislý kandidát za TOP 09. Vzhledem k povolebnímu výsledku - pokračování již zavedené “velké koalice“, která na radnici vytvořila pohodlnou většinu, s možností o všem bez diskuse rozhodovat, jsme se v klubu opozičních zastupitelů snažili hájit zájmy občanů našeho města. K mnoha rozhodnutím vedení města jsme však mohli vyjádřit pouze své osobní stanovisko nebo podat protinávrh. Úspěchem v tomto volebním období bylo alespoň kosmetické omezení působení heren na území města.

Kandidátka TOP 09 a nezávislí Prostějované má kvalitní a dobře nastavený program rozvoje města, na kterém se podílela řada osobností, odborníky z různých odvětví na kandidátní listině a předpoklad týmové práce. Program TOP 09 mi umožňuje i nadále prosazovat mé priority, zdravé životní prostředí a podporu kvalitní sociální politiky města, se zaměřením na mládež i starší občany.

Přijďte dát v říjnových volbách do městského zastupitelstva hlas kandidátce TOP 09 a nezávislí Prostějované.

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde